Gebruikersvoorwaarden

Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze Website is onderdeel van het medewerker activatieprogramma ‘Wolvenberg Academy’ welke ondernomen is door Wolvenberg.

Auteursrecht
Alles wat u op de site ziet of leest valt onder het auteursrecht van Wolvenberg, tenzij anders vermeld, en mag niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Wolvenberg.

Merken
Het gebruik van logo’s, producten, video’s en fotomateriaal komt enkel toe aan Wolvenberg als exclusief distributeur voor de Benelux van deze merken.

Incentives
De deelnemers van de Wolvenberg Academy zijn in de mogelijkheid incentives te winnen door het maken van quizzen op de Academy. Voor deelname alleen krijgt men geen incentive. Incentives zijn verbonden aan het behalen van de beste score (eventueel in combinatie met snelheid indien expliciet vermeld). Enkel Wolvenberg zal op basis van de beste score (eventueel in combinatie met snelheid) de winnende deelnemers aanwijzen en de hieraan verbonden incentives toekennen. Het toekennen van deze incentives, welke gekoppeld aan een meetbare prestatie te winnen zijn in de Wolvenberg Academy, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Apple. Deze incentives worden toegekend, gefinancierd en uitgereikt door Wolvenberg en haar partners. Bij vragen over de procedures en voorwaarden t.a.v. de incentives welke u kunt winnen, kunt u contact opnemen met Wolvenberg via de helpdesk.

Fair-play handvest op de website
Het is belangrijk dat alle gebruikers van de Wolvenberg Academy in alle omstandigheden het reglement naleven zodat iedereen een gelijke kans heeft om de E-learning modules te volgen. Om aan de verschillende modules op de site deel te nemen en het traject succesvol af te kunnen ronden met bijbehorende erkenning, ben je aan een aantal verplichtingen en gedragingen, zoals hieronder beschreven, gehouden:

  • Ik reken op mijn talent en mijn vaardigheden en zal daarom geen activiteiten ondernemen die onder ‘vals spelen’ vallen;
  • Ik ben ervan bewust dat antwoorden uit de Wolvenberg Academy quiz modules publiceren, delen of vermenigvuldigen onder ‘vals spel’ valt en strikt persoonlijk zijn.
  • Ik ben ervan bewust dat mijn team en ik in het Wolvenberg Academy klassement worden opgenomen door het (volledig) afronden van de E-learning modules op een eerlijke manier.
  • Ik ben ervan bewust dat ik, mijn team en daarbij de locatie door middel van het Mystery Guest bezoek aan de zaak een score kan  krijgen. Over de uitslag van een eventuele Mystery Guest valt niet te corresponderen en is een volledig objectieve toetsing.
  • Ik respecteer de beslissingen van het Wolvenberg Academy team zonder hun integriteit te betwijfelen ;

Elke speler is zelf verantwoordelijk voor de eigen faire instelling. In geval dat er een overtreding ten opzichte van dit handvest vastgesteld wordt, behoudt het Wolvenberg Academy team het recht om deze te bestraffen.