Privacybeleid

Deze privacyverklaring schetst de gegevens die Wolvenberg mag inzamelen van de bezoekers van haar gehoste website en Wolvenberg Academy-app en hoe die gegevens mogen worden gebruikt. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u een van onze websites bezoekt. Het klikken op de aanvaardingvakjes impliceert dat u Wolvenberg toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in het privacy beleid.

Wolvenberg nv, Mouterij 10a, 2550 Kontich, zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren en kan indien gewenst de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via de helpdesk.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

Alle volgende bezoeken impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze verklaring. Gelieve onze website dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met een van de punten in deze privacyverklaring.

Behoudens de bepalingen in deze privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens niet verkocht aan derden.

Wolvenberg neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar website en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. Wolvenberg wijst de bezoekers van haar website  en de Wolvenberg Academy evenwel op het feit dat geen enkel netwerk volledig veilig is. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op onze website worden verstrekt.

Als u vragen of problemen hebt in verband met deze privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan contact opnemen via de helpdesk.