Over de Academy

Hartelijk dank om deel te nemen aan de Wolvenberg Academy. Het bekijken van onze content zou moeten bijdragen tot een verhoogde kennis omtrent onze merken en producten. Hoe beter de productkennis, hoe beter jullie service naar de end-user om het juiste product te verkopen aan de juiste klant.

Elke week lanceren we een nieuw filmpje en kan er nadien worden deelgenomen aan de quiz. Deze quiz toetst enkele topics die in het filmpje ter sprake kwamen. De quiz-scores worden ook bijgehouden en zorgen voor een ranking waar op het einde van het kalenderjaar leuke prijzen mee gewonnen kunnen worden.

Succes!